Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Akademisk Formidling har mange års erfaring med pressehåndtering og et godt kendskab til medierne; derfor kan jeg sikre at den historie du vil fortælle, kommer ud til de rette redaktioner. Skal du selv i medierne, men savner øvelse i at optræde fx på tv, træner jeg budskaber og sprogbrug med dig, så du trygt kan lade dig interviewe.


AKADEMISK FORMIDLING KAN LEVERE:


 • PR-strategi
  Ønsker I en overordnet strategi for hvordan I skal kommunikere til omverden om jeres virksomhed eller resultater, kan Akademisk Formidling rådgive om presse- og kommunikationsstrategier.


 • Presseberedskab
  Hvis jeres forskning er kontroversiel, kan Akademisk Formidling rådgive om hvordan I udarbejder et professionelt presseberedskab, så I er klar hvis medierne henvender sig med kritiske spørgsmål. Vi vil ofte også udarbejde en krisestrategi sammen med jer, så I er godt rustet til at møde kritik og misforståelser, som hurtigt kan sprede sig eksempelvis på de sociale medier.


 • Sociale medier
  Sociale medier som Facebook og Twitter udgør en unik mulighed for at påvirke den offentlige samtale og selv blive synlig som meningsdsanner eller ekspert. Akademisk Formidling kan rådgive jer i valget af de online-platforme I bør kommunikere på, lægge en indholdsplan, og vi kan også stå for løbende opdatering og kvalitetssikring af jeres  platforme.


 • Pressevagt
  I kan hyre Akademisk Formidling til at tage pressetelefonen i særligt travle eller belastede perioder. Vi sikrer en professionel håndtering af henvendelserne og sørger for opfølgning og afrapportering til jer. 


 • Tekster målrettet medierne. Jeg præsenterer jeres budskab tydeligt med pressemeddelelser, budskabspapirer og Q&As til pressen eller gennem kronikker og debatindlæg, der skal gøre offentligheden opmærksom på jeres sag. 


 • Kursus i mediehåndtering for forskere og eksperter
  På vores kursus 'Undgå at blive taget gidsel i medierne' kommer I med i redaktionernes maskinrum, lærer hvordan de arbejder, og får redskaber til at sætte jeres egen agenda. Læs mereFå taletid i medierne

HVORDAN FÅR VI JERES HISTORIE FORTALT?

Vi mennesker er nysgerrige af natur. Det er tydeligt, når man ser ud over dette landskab af tv-antenner og paraboler, som jeg har fotograferet i Ajaccio på Korsika i 2014. Menneskets iboende ønske om at blive klogere på verden er det allerbedste grundlag for kommunikation om forskning og videnskab. Det grundlag bygger Akademisk Formidling på.