Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Historien bag logoet

Det røde tegn i Akademisk Formidlings logo kendes fra middelalderens håndskrifter, hvor det markerer nyt afsnit

Uddrag af Jyske Lov fra omkring år 1300. Håndskriftet hedder AM 4 4to og findes i Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet. Foto: Suzanne Reitz.

Tegnet ¶ står aldrig synligt i teksten, men du kender det fra tekstbehandling, hvor det betyder ”Vis afsnitstegn og andre skjulte symboler”. Det er altså et tegn der lever sit liv i det skjulte – men det har det ikke altid gjort.


Fra de tidligste håndskrifter blev det brugt til at markere overgang til et nyt afsnit eller tankesæt. Egentlig er det et C, som står for capitulum (latin for ’kapitel’). Med tiden har det fået en streg påhæftet, som har udviklet sig til at blive dobbelt og senere lang.


Ofte blev afsnitstegnet, eller alínea, som det også kaldes, skrevet med rødt blæk for vise læseren at her begyndte noget nyt. Den røde farve hed rubríca på latin, og derfra har vi ordet rubrik; overskrifterne var nemlig også ofte skrevet med rødt blæk i de gamle håndskrifter. Det er også derfor alineategnet i Akademisk Formidlings logo står i rød.