Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Kønsklog kommunikation og rådgivning

Genderwise er det nye navn på den virksomhed jeg stiftede i 2021 sammen med cand.polit., journalist og strategisk kommunikationsrådgiver Anne-Mette Barfod. Sammen er vi et stærkt team, der er klar til at understøtte fag, virksomheder og brancher i at ruste sig til fremtidens mangfoldige arbejdsmarked.

Genderwises hylder forskellighed, og vi arbejder for at understøtte en udvikling hvor alle mennesker uanset kønsorientering, oprindelse og type kan følge den karrierevej de ønsker sig, og udfolde deres talenter.

Det er en stærk værdi for Genderwise at alle mennesker har lige muligheder for at vælge den karriere de ønsker sig, uafhængig af deres køn eller kønsorientering. At en kvinde kan blive murer eller blikkenslager uden at blive skelet til, og at jakkesættene i erhvervslivets top får modspil både af kvinder, og af mænd med anden baggrund og observans end den klassiske karrieremand.


Vi arbejder for at bryde kønsstereotyper, gøre traditionelle ’mandearbejdspladser’ attraktive for kvinder – og omvendt – og undersøge hvad der skal til for at kvinder får lyst til at søge ind i brancher der i dag er domineret af mænd.


Når kønsstereotyperne brydes, bliver der også gjort op med kvinders og mænds forventninger til sig selv og hinanden. Vi arbejder for at mændene bliver frigjort fra den stereotype manderolle: Forsørgeren med de brede skuldre, der ikke viser følelser, men er stærk, tjener gode penge og har gang i en flot karriere. Det er en usund manderolle, der er så snæver at der næsten ikke er plads til at være menneske.


Og vi er med til at frigøre kvinder fra den stereotype kvinderolle: Husmoderen, multitaskeren, den korrekte pleaser, som skal se godt ud, gå med det rigtige tøj, flashe en lykkelig familie, en flot uddannelse, gode motionsvaner og i det hele taget præstere i top på alle livsområder. Igen en usund rolle, der er så svær at spille at den er dømt til at mislykkes.


Forskning viser at vi er langt fra at have gjort op med disse forældede kønsroller. Vi socialiserer uden at vide af det vores børn i ind i rollerne allerede fra de er helt små. Ikke kun mænd, men også kvinder ligger under for fordomme som gør at de har andre forventninger til kvinder end til mænd. Det gælder fx i ledelse, hvor både mænd og kvinder er tilbøjelige til at tillægge mændene stærkere lederevner. Men intet peger på at mænd skulle være bedre til at lede end kvinder, eller at de er mere disponeret for det fra naturens hånd. Vi må kigge uden for kønnet – i det omgivende samfunds strukturer – hvis vi skal forstå hvorfor mænd drages mod nogle arbejdsområder og kvinder mod andre.


Tværtimod viser alle undersøgelser at de bredt sammensatte lederteams, og de ledelser der også inddrager klassiske ’kvindelige’ egenskaber, er dem der performer bedst.


Der er altså alt at vinde ved at lægge de gamle, usunde kønsstereotyper bag os. Det er Genderwise klar til at give brancher, virksomheder og uddannelsesinstitutioner en håndsrækning med.


Læs mere: www.genderwise.dk